از تاریخ ۶ تا ۹ اسفندماه
تمدید مهلت ثبت نام آزمون ارشد رشته های پزشکی سال ۱۴۰۲