برگزاری آزمون ۱۱ و ۱۲ اسفند؛
کارت ورود به جلسه آزمون کارشناسی ارشد سال ۱۴۰۲ منتشر شد