سخنگوی وزارت صنعت: اطلاعیه شرایط فروش خودرو این هفته اعلام می شود