رئیس جمهور در جمع نمایندگان ولی فقیه و ائمه جمعه:
دشمن می خواهد جنگ را به سفره مردم بکشاند