چرا بروز مالاریا در کشور طی ۶ ماه نخست امسال افزایش یافت؟