زنگ خطر کاهش بارندگی برای کشاورزان مهابادی به صدا درآمده است