واردات ماشین آلات مشکلی ندارد/ ۱۵ هزار ماشین آلات فرسوده داریم