دانش‌بنیان‌ها سنگ‌بنایی برای غلبه صنعت بر تحریم‌های ظالمانه در عرصه نفت، گاز و پتروشیمی