اسامی ۹ تصویرگر نامزد دریافت جایزه براتیسلاوا اعلام شد