در راستای توسعه همکاری و انجام پروژه‌های مشترک صورت پذیرفت؛
انعقاد تفاهم‌نامه بین دانشگاه صنعتی سهند و انجمن صنفی متخصصین تجهیزات پزشکی کشور