معاون وزیر بهداشت عنوان کرد؛
برنامه وزارت بهداشت برای مقابله با کاهش سن سکته‌ قلبی