آغاز ثبت نام برای فروش خودروهای داخلی از هفته جاری