معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم در نشست با هیئت رئیسه و شورای فرهنگی دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره):
لزوم میدان‌داری مجموعه‌های فرهنگی دانشجویی در اجرای برنامه‌ها