برگزاری آزمون در سال ۱۴۰۲؛
ثبت نام آزمون دکتری تخصصی داروسازی آغاز شد