طبق اعلام بانک مرکزی، بانک‌ها باید تا روز آخر سال تسهیلات پرداخت کنند