آغاز طرح بزرگ عرضه یکپارچه خودرو‌های داخلی از امروز