فلاحت‌پیشه پیشنهاد کرد؛
«هفته زبان فارسی» در تونس برگزار شود