در همایش ملی میثاق با شهدا؛
مشاوران امور ایثارگران دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی وزارت عتف تجلیل شدند