نامه مهم ۴۶ نفر از مدیران حوزه‌های علمیه تهران به رئیس‌جمهور