رئیس دانشگاه تهران خبر داد؛
اختصاص گرنت بین‌المللی به اعضای هیأت علمی از سال ۱۴۰۲