رئیس صندوق رفاه اعلام کرد؛
افزایش ۵۰ درصدی وام عتبات صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت