سومین پردیس علم و فناوری دانشگاه تهران در گرگان راه‌اندازی می‌شود / اردوهای دانشجویی در سال ۱۴۰۲ رونق می‌گیرد