تفسیر دعای روز پنجم ماه مبارک رمضان؛ شرایط استغفار