زیرساخت‌های لازم برای اجرای شیوه جدید کنکور شکل نگرفته است