از پیروزی تا رفراندوم؛ تلاش کردند «جمهوری اسلامی»‌ به رای گذاشته نشود