با تعامل و گفتگو میان فعالان حوزه‌های فناورانه و نوآورانه
شرایط ادامه حیات استارتاپ های کشور در استیج اینوتکس بررسی می شود