انجمن علمی مهندسی کامپیوتر دانشگاه یادگار امام برگزار می‌کند:
کارگاه رایگان مهارتی طراحی سایت (Html-Css)