۳۸ هزار میلیارد تومان برای اجرای طرح رتبه‌بندی معلمان پرداخت شده است