معاون وزیر صمت در بازدید از نمایشگاه اینوتکس 2023،
نمایشگاه اینوتکس به نمادی از ارتباط صنعت و فناوری تبدیل شده است