چه پناهگاهی برای در امان ماندن از هجمه‌های فکری وجود دارد؟