خانه نشریات دانشگاهی با همکاری دفتر مهارت افزایی و معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برگزار می کند:
سی و سومین دوره اموزش روزنامه نگاری در نشریات آموزشی (با تخفیف ویژه)