نحوه دریافت کارت ورود به جلسه آزمون نهایی خرداد اعلام شد