نتایج امتحانات نهایی تمامی مدارس تا ۱۰ تیر اعلام می شود/ ۷۶ درصد اوراق تصحیح شده است