انگیزه سیدالشهداء (ع) را هر کس به اندازه معرفت خودش می‌شناسد