جزئیات جدید بورس کوتاه مدت برای دانشجویان ایرانی خارج از کشور