تاسیس دانشگاه تربیت معلم حوزه به رفع چالش کمبود نیروی انسانی در آموزش و پرورش کمک می‌کند