گزارشی جذاب از تحولات جدید در دنیای هوش مصنوعی:
ChatGPT-4 ناظر اینترنتی جدید برای تعدیل شرارت در شبکه‌های اجتماعی