خدمات رسانی موکب‌های سازمان دانش‌آموزی به دانش‌آموزان و فرهنگیان تا ۱۵ شهریور