تازه‌ترین تصمیم کاهش تعهدات درباره ۷ رشته تخصصی پزشکی اعلام شد