جلوگیری از سرقت علمی از منابع غیر فارسی در دستور کار/ اپلیکیشن «ایرانداک» رونمایی می‌شود