از سوی وزیر علوم ؛
حداکثر افزایش شهریه دانشگاه‌ها در سال تحصیلی جدید اعلام شد