نائب رییس انجمن جراحی پلاستیک ایران:
فعالیت غیر قانونی پیج های جراحی زیبایی در فضای مجازی