۲ هزار میلیارد تسهیلات به دانش بنیان ها برای ورود به ابرپروژه‌های کشور اعطا می شود