اعلام مدارک ثبت نام پذیرفته شدگان؛
نتایج نهایی پذیرش در کاردانی به کارشناسی سال ۱۴۰۲ اعلام شد