بمباران نهادهای امدادرسان غزه/ اوضاع فاجعه‌بار زنان باردار فلسطینی