اجرای دور جدید طرح «دستیار فناوری» در دانشگاه‌ها/ جزئیات طرح پست داک امریه