وزیر علوم با اشاره به آئین‌نامه ارتقای اعضای هیات علمی تاکید کرد
رتبه علمی با مقاله بین‌المللی ایجاد می‌شود/مقالات باکیفیت باید حفظ شوند