سهم ۸۳ درصدی بیماری‌های غیرواگیر در مرگ‌ها/ پویش ملی سلامت با هدف بیماریابی