طرح بانوی امّت ساز ، فرصتی برای علاقه مندان به خادمی صحیفه فاطمیه (س)