جزئیات توزیع شیر در مدارس ابتدایی
بازگشت شیر دانش‌آموزی پس از ۱۰ سال با دستور رئیس‌جمهور